NovinkySlužby

PCO/ARC, Security

By 29 listopadu, 2020 No Comments

Ostraha objektů – PCO

Dle policejních statistik je i dnes důvod k obavám o bezpečnost Vás i Vašeho majetku. Jen v polovině roku 2010 bylo zaznamenáno 27 194 případů vloupání. Z nich 2 236 do bytů, 2 435 do rodinných domů a 2 869 do rekreačních chat.


PZTS_ostraha_majetkuPachatelé těchto trestných činu způsobují svým chováním nemalé škody na majetku i na psychickém stavu napadených lidí. Jsou známi případy, kde se po vykradení bytu nebo domu lidé odmítají vrátit zpět z důvodu obavy o svou bezpečnost. Zvláště traumatizující je tato skutečnost pro děti, které dobře nerozumí tomu, co se stalo, ale pociťují neustálý strach, který ovlivňuje jejich další vývoj. Nebezpečné jsou také situace, kdy se pachatel dostane do objektu, kde jsou lidé. Pokud není dům dobře zabezpečen, může dojít i k nejhorší variantě útoku. Pro tyto případy je vhodné bezpečné propojení Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen PZTS) a Pultu centrální ochrany (dále jen PCO), kterou naše společnost poskytuje.

PZTS generuje poplachové zprávy ve Vašem objektu. Kromě nich je možné po dohodě se zákazníkem monitorovat všechny ostatní technické signály generované PZTS, jako například výpadky elektrické energie, vstup do programu PZTS, nízké napětí záložních baterií PZTS, přemostění zóny atd. Operátor se po přijetí informace řídí standardy a požadavky klientů. Je-li nutná asistence zásahové jednotky, okamžitě ji vyšle. Po příjezdu na místo bezpečnostní pracovníci prověří celý objekt, a mohou zasáhnout proti narušiteli. Naše hlídka nikdy neodjede od nezabezpečeného objektu. V případě potřeby, po provedení všech nezbytných kroků, vyčká až na příjezd Policie ČR. O události je na operátorském pracovišti veden časový záznam od jejího vzniku až do vyřešení.

PZTS_ostraha_majetku03V souvislosti s touto službou Vám můžeme nabídnout i monitorování specifických signálů přicházejících například od vytápění, klimatizační jednotky, ze zaplynovaných prostor (CO, LPG), při požáru pomocí elektronické požární signalizace (EPS) atd. V případě standardní služby by zasahující bezpečnostní pracovníci po příjezdu na místo mohli pouze konstatovat, že v objektu např. praskl vodovodní řad. Po zjištění pak zavolat na dispečink. Operátor by posléze upozornil odpovědné osoby, které na místo vyjedou s několika minutovým zpožděním. Mezi tím voda v objektu může způsobit fatální následky. Podobné je to při výpadku elektrické energie u chladících zařízení v laboratořích, prodejnách, kde není stálý provoz atd.

Naše společnost Vám nabízí rychlé řešení po přijetí specifického signálu, kdy operátor PCO díky nejmodernějším technologiím, kterými disponujeme, vyšle na místo okamžitě profesionály v oboru.

U většiny pojištěných nemovitostí je pojišťovnami zohledňováno připojení na Pult centrální ochrany. Díky naší společnosti je tedy možné minimalizovat ztráty a navíc ušetřit i finanční prostředky.