Payday loans

SERVIS PLUS

Svůj bezpečnostní systém byste měli ve svém zájmu a někdy i v zájmu zákona pravidelně kontrolovat. Jak se téhle starosti zbavit? Více celý článek Smlouva o pravidelném servisu Vám zajistí trvalou funkčnost zabezpečení Vašeho majetku. My hlídáme termíny kontrol a jejich provádění, ke kterým jste s největší pravděpodobností zavázáni smlouvou s bezpečnostní agenturou nebo povinni ze zákona. Není podstatné, zda máte smlouvu o ostraze majetku uzavřenou s naší nebo jinou společností. Provádíme rovněž revize požárních a jiných systému s vystavením revizní zprávy akceptované státními orgány nebo pojišťovnami.

 
Home