Ve spojení s klasickými službami je pak naší specialitou propojení s našim Pultem Centralizované Ochrany. V případě přijetí poplachové zprávy ze zabezpečovacího systému na PCO se náš operační pracovník vzdáleně připojí k CCTV systému v objektu a prostřednictvím kamer ověří alarmovou zprávu. Operátor DC může ve spolupráci s PCO výrazně redukovat falešné poplachy. Při výjezdu zásahové skupiny s touto skupinou spolupracuje při zadržení narušitelů. Také se takto výrazně zkracuje reakce na mimořádné události - požár, zaplavení a podobně. U všech služeb Dohledového centra se předpokládá vytvoření zvláštního uživatelského účtu ke zřizovanému vzdálenému přístupu pro DC. Tento uživatelský účet bude zvlášť monitorován pro další zadokumentování činnosti DC. K tomuto účtu lze také přiřadit výběr určitých kamer/nebo všechny, časové restrikce přístupu, soukromé zóny, a podobně. Připojení DC k CCTV systému je řešeno prostřednictvím jakéhokoliv vhodného internetového připojení (ASDL, WIFI).